Baltyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza
Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza to wymagająca impreza żeglarska organizowana
od 1974 roku
. Wówczas żeglarze Jacht Klubu Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie    zorganizowali te regaty po raz pierwszy. Pierwszym zwycięzcą regat w roku 1974 był
kpt. Kazimierz „Kuba” Jaworski, konstruktor jachtów w Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi w Szczecinie. W roku 1975 z inicjatywy
Redakcji „Głosu Szczecińskiego” powstał Klub Żeglarzy Samotników. Grupuje on żeglarzy samotnych, którzy do 1983 roku organizowali
te regaty wspólnie z JK WSM.

To między innymi dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członków KŻS po wieloletniej przerwie doszło do reaktywacji Bałtyckich Regat
Samotnych Żeglarzy Regat o Puchar Poloneza, które w roku 2010-2011 organizowane były w tej samej formule i pod tą samą nazwą.
Kolejne edycje ragat organizowane były w latach 2012-2019 pod nazwą Baltic Polonez Cup Race przez kpt. Krzysztofa Krygiera.

Aktualnie Klub Żeglarzy Samotników wznawia Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar „Poloneza” i zaprasza żeglarzy do startu.
Komandor Sławomir Turniak
Klub Żeglarzy Samotników
Organizator:
Image
Sponsor:
Image
Image
Image
Image
Organizator
Image
Sponsor
Image
Image
Image